Bogen

“Slip din sceneskræk og præstationsangst”

Denne bog er blevet til, fordi jeg gennem mange år har arbejdet med musikere, der har haft det vanskeligt på scenen. Jeg underviser både på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og på Royal Academy of Music i London. Desuden kommer mange musikere til mig på min private klinik i København. Jeg formidler også over Skype. Det koncept jeg bruger har jeg udvikler over adskillige år, og da mange har spurgt om jeg ikke kunne skrive metoderne ned, har jeg gjort det i denne bog. Det er metoder, der har vist sig at give rigtig gode resultater, hvis der arbejdes med dem. Det er ligesom med armbøjninger, de hjælper ikke hvis man kun snakker om det.

Kapitel 1 Bogen er en selvhjælps bog, der består af kapitler, der indeholder meget forskellige teknikker, som tilsammen kan bekæmpe sceneskrækken / præstationsangsten. Det er derfor vigtigt at orientere sig i alle teknikkerne, og efter at have arbejdet med dem, finde frem til hvilke, der hjælper den enkelte bedst. Det er min erfaring, at det er meget individuelt.

Kapitel 2 er en gennemgang af angstens natur, og symptomerne på angst. Jeg beskriver de mekanismer, der er på spil på reptilhjerneniveau, lammelse. Hvordan de viser sig ved svedige hænder, hjertebanken, panik, manglende fokus og alle de andre symptomer, der er så kendte for personer, der oplever sceneskræk. Det er min oplevelse, at det fremmer effekten, når man får viden om, hvorfor symptomerne opstår og kan finde teknikker i bogen, der hjælper med at løse problemerne.

Kapitel 3 er en gennemgang af, hvordan man kommer af med den destruktive indre dialog. Her kommer jeg mere ind på den kognitive psykologi, og hvordan man identificerer sine tankemønstre og forandrer dem ved at undersøge deres sandhedsværdi.

Kapitel 4 er en test, man kan tage på sig selv, så man kan blive mere bevidst om, hvilke specifikke symptomer samt størrelsen af disse, man slås med, og ud fra dette blive bevidst om, hvordan man skaber sin sceneangst, og arbejde med problemerne ud fra bogens anbefalinger. Samme test kan så tages igen efter man har arbejdet ihærdigt med teknikkerne. Og man kan derefter fryde sig over forskellen.

Kapitel 5 er om grounding. Det er et must at læse og forstå. En manglende grounding er årsagen til at mange koncertsituationer ender som et mareridt. Manglende grounding er manglende kontakt med kroppen. Det medfører mange af de kropslige symptomer, som er så problematiske for musikeren. Desuden kan det lede til en oplevelse af, at stå ved siden af sig selv, at opleve det hele ude af kontrol, med manglende fokus, og måske vanskeligheder med at styre, hvor man er i stykket. Det er her angst – og panikanfald kan vise sig. Men ved at arbejde med de anbefalede øvelser igen og igen, vil problemerne reduceres for til sidst at forsvinde. Det er et spørgsmål om at sanse og mærke ind i kroppen, ikke blive i sine tanker oppe i den logiske hjerne.

Kapitel 6 handler om visualisering, hvor man lærer at programmere sig selv til, hvordan man ønsker koncerten skal forløbe. Det er nærmest det modsatte af, hvad mange gør nu, hvor de skaber et rædselskabinet omkring, hvor frygteligt det vil være at gå på scenen, og alle de fejl man kan lave. Dette påvirker kroppen så meget, at de gør sig selv nervøse. Hvis man derimod visualiserer idealkoncerten, vil dette påvirke sindet positivt, og da underbevidstheden tror på det, vi bilder den ind via vores forestillingsbilleder, er visualisering en super metode til at forbedre sine præstationer. Desuden er det en rigtig god metode til at lære hurtigere, mere effektivt og med større fokus, mens man indstuderer stykket.

Kapitel 7 beskriver åndedrættets indflydelse på stress samt øvelser til, hvordan man ved at fokusere på og benytte et dybt liggende åndedræt, kan reducere sin angst. Endvidere er det vigtigt for specielt sangere og blæseinstrumentalister at kunne kontrollere vejrtrækningen. En del musikere holder vejret ved vanskelige steder, hvilket forringer præstationen, pga. reduceret ilttilførsel. Under kapitel 7 er der også en helt speciel teknik, der beskriver en centreringsteknik, der er koblet til vejrtrækningen. Denne teknik har hjulpet mange til at blive fokuseret, koncentreret og fri for spændinger lige før koncerten.

Kapitel 8 er en gennemgang af nyttige afspændingsteknikker, som er gode at kunne, hvis man oplever tingene bliver for stressfulde. Man kan på kort tid komme tilbage til et sundt stressniveau, hvor man kan overskue situationen og fokusere på det væsentlige.

Kapitel 9 omhandler teknikker, der kan tage angsten ud af tidligere ubehagelige episoder. Det er bl.a. nyttigt, hvis man i prøven umiddelbart før en koncert oplever problemer eller ubehageligheder. Hvis man går på scenen med dem, vil de forringe ens præstation, og tiltrække de samme fejl som i prøven, fordi man fokuserer på dem. Ved at benytte en af teknikkerne, vil man fjerne emotionerne i situationen. Man vil selvfølgelig stadig kunne huske situationen, men den vil ikke længere være stressende at tænke på.

Kapitel 10 er en sammenfatning af hvilke strategier, der kan hjælpe i de forskellige sværhedsgrader af sceneskræk/præstationsangst.

Kapitel 11 er et lille afsnit om motionens og kostens indflydelse på ens energiniveau og præstation. Den fysiske form har stor betydning for ydeevnen. Der er for mange musikere, der oplever smerter under øvningen og koncerter, hvilket burde være unødvendigt, hvis der var mere opmærksomhed på kroppens behov. Der er også for mange, der fortsætter med at spille selv om kroppen sender advarselssignaler gang på gang. Udvikler man en tennisalbue, kroniske spændinger i skuldre og hals eller en frossen skulder, tager det meget lang tid at blive helbredt og træne sig op til det spillestadie, man var på før skaden indtraf. Ligeledes er det vigtigt at være bevidst om kostens indflydelse på ens præstationsevne. Jeg har desværre oplevet for mange musikere, der ikke er bevidste nok om kostens påvirkning af energi og ydeevne. Nogle lever af kaffe på koncertdagen, ofte fordi det er det eneste de kan få. Så det kan være vigtigt at huske vand og madpakke.

Jeg har stilet efter at gøre bogen let læselig og nem at finde rundt i, med værktøjer til at klare de mentale udfordringer og problemer, der kan opstå før en optræden og på scenen. Det er min erfaring, at når musikeren ved, hvordan han/hun skal håndtere sceneskrækken, så kommer den ikke til at præge deres performance, og de kan holde fokus på musikken og spilleglæden.

Det er mit håb, at rigtig mange musikere, med ovenstående udfordringer, vil kunne blive hjulpet via denne bog, til at få et glædesfyldt, succesrigt musikerliv.