Workshops

Workshops

Mental træning for musikere – en holistisk indfaldsvinkel til musikudøvelse

  • Hvorfor spiller du bedre nogle dage end andre, er det en tilfældighed?
  • Hvorfor mislykkes det nogle gange for dig at yde dit bedste på en koncertscene?
  • Hvorfor oplever du svedige hænder, svage fingre, stivnede muskler, manglende evne til at kontrollere dine hænder og tanker?
  • Hvordan opøves evnen til at kontrollere din sindsstemning, og være tændt på et bestemt tidspunkt, når det kræves af dig i koncert øjemed?
  • Hvordan får man kontrol over hurtige og teknisk svære passager på scenen?
  • Hvordan motiverer man sig selv til at øve det samme stykke igen og igen?

Du kan realisere og vise dit fulde potentiale når som helst, der er brug for det, ved at lære hvordan du forholder dig til din indre dialog og dine emotioner – dette kaldes mental styrke. Du kan udvikle mental styrke ved at tilegne dig nøglestrategierne.

 

Mental træning

Inger Ram workshopMental træning er i dag forskellen mellem en god performance og en top præstation. Inden for sportsverdenen har man længe vidst, at det ikke er nok at være teknisk dygtig hvis nerverne og koncentrationen svigter i de afgørende øjeblikke, hvor du skal præstere dit bedste.
Mental træning vil gøre dig bevidst om vitale elementer. Dette er en forudsætning for at yde dit maximale og give dig frihed til at udtrykke din musikalitet på scenen.

Vi har observeret, at der er mange studerende og professionelle musikere, som oplever barrierer på scenen, som forhindrer dem i at spille på det niveau de formår udenfor scenen, niveauet kan falde mange procent, specielt ved vigtige begivenheder.

Mental træning handler om at blive bevidst om sine negative og begrænsende tankemønstre og blokeringer. Lære at forstå hvilke psykiske mekanismer, der ligger bag og lære at transformere den stærke energimængde, der ligger i angsten.

Det handler også om at fornemme og beherske kroppens energi, og udnytte grounding af kroppen til at genetablere den fulde kontrol over dig selv og situationen. Lære at centrere og fokusere, så koncentrationen er i musikken og akustikken i rummet. Herved får du adgang til din kreativitet, og kan blive et med din musik og publikum.

Dette er det stof peak performance er lavet af.

Desuden arbejdes der med teknikker, der kan stoppe begyndende angst, samt hvordan du kan finde indre styrke og selvtillid. Teknikker til at håndtere teknisk vanskelige og hurtige passager. Der undervises i vitale mentale teknikker som åndedræts kontrol, visualisering og meditation samt energiøvelser, hvorved du får adgang til de store resurser, der ligger i underbevidstheden.

Workshop modeller:

Inger Murray working with RAM studentsMusikkonservatorier
En anbefalelsesværdig model til musikkonservatorier er hvert år, at tilbyde mental træning specielt til de første års studerende, der slås med problemet (så de ikke bryder sammen eller dropper ud fra uddannelsen).
Det er nødvendigt at arbejde med de mentale trænings strategier kurset indeholder, over en længere periode, idet det er en udviklingsproces, at komme af med de negative tankemønstre, og lære at fokusere og centrere opmærksomhed samt energi.
Derfor anbefales 3-4 kurser á 3 timer, fordelt over det akademiske år.

MGK- Musikskoler foreninger- orkestre:

Weekend workshop over to hele dage eller:
1-dags workshop 6 timer eller to halve dage. Weekend workshop og 1-dags workshop vil give deltagerne en ide om hvad de kan arbejde med for, at komme fri fra sceneangst, samt erhverve sig teknikker til at skifte fokus og hermed forhindre angsten i at udvikle sig på scenen. (Læs mere under bogens indhold) Samtidig vil der blive mulighed for at få fjernet ubehaget ved tidligere dårlige sceneoplevelser og lære teknikker til selvhjælp, hvis der skulle opstå vanskeligheder før en konceptet er indlært.

Der kan også tilbydes individuelt tilrettelagt forløb, som f.eks. 2 eller flere personer 2/3 timer x antal gange.

Har man brug for mental coaching før en prøve, eksamen eller koncert, tilrettelægges det individuelt.